Głównej zawartości

Komunikat alertu

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA - FORUM POWIATU GARWOLIŃSKIEGO
Lp Nazwa zadania Narzędzia komunikacji  wraz z opisem Miejsce realizacji [gmina] Grupa docelowa Czy grupa docelowa jest grupą  defawory-zowaną [tak/nie] Termin realizacji [z dokładno-ścią do miesiąca] Planowana liczba uczestników Planowany budżet zadania Zakładana efektywność zrealizowanego zadania Zakładane do osiągnięcia wskaźniki realizacji zadania Dokumenty potwierdzające realizację zadania
1 Poinform-owanie mieszkańców i środowisk lokalnych o efektach  realizacji LSR ulotka informacyjna Gminy objęte obszarem działania Stowarzy-szenia wszyscy mieszkańcy obszaru LSR TAK 01- 12. 2020 2 000 5 000 zł Wzrost liczby osób poinformowanych o efektach LSR 2000 broszur faktury za zakup usługi/egzemplarz broszury  
2 Przekazanie beneficjentom informacji na temat zasad rozliczania środków w ramach poddziałania  19.2. szkolenie/ warsztaty  Siedziba LGD wszyscy beneficjenci, w szczególności przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe i grupy defaworyzowane, którzy uzyskali wsparcie w ramach LSR TAK 01-12. 2020 20 os. 5 000 zł Wzrost liczby osób, którzy nabędą wiedzę i umiejętności z zasad rozliczania środków w ramach poddziałania  19.2. min. 1 szkolenie/warsztaty na temat zasad rozliczania środków w ramach poddziałania  19.2. lista obecności, dokumenatcja zdjęciowa.
3 Monitorowanie realizacji założeń i celów LSR  ankiety w wersji elektronicznej rozsyłane na adresy email wnioskodawców, Biuro LGD wnioskodawcy w poszczególnych zakresach operacji w ramach LSR TAK 01-12. 2020 ankiety rozesłane do min. 50% wnioskodawców (zakończonych konkursów) 0 zł Wzrost liczby osób poinformowanych o efektach LSR.  zwrot ankiet na poziomie min. 30%;   publikacja wyników badań na stronie LGD złożone ankiety
Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz plik (Harmonogram Realizacji Planu Komunikacji na rok 2020.xls)Załącznik28 kB
Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz plik (harmonogram_Realizacji_planu_komunikacji na rok 2018..xls)Plan komunikacji na 2018 rok35 kB