Drukuj
Odsłony: 2256

Szanowni Państwo
 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania – Forum Powiatu Garwolińskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu działania „Tworzenie i rozwój mikroprzesiębiorstw” w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
 
 
1.      Termin i miejsce składania wniosków.
 
Wyznacza się termin składania wniosków od dnia 7 czerwca 2010 r. do dnia 30 czerwca 2010 r. Wnioski wraz z załącznikami należy składać bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenia LGD – Forum Powiatu Garwolińskiego, Al. Legionów 48, 08-400 Garwolin, od pn.-pt. w godzinach 800 – 1600. Złożenie wniosku zostanie potwierdzone na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek.
O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do siedziby Stowarzyszenia LGD – Forum Powiatu Garwolińskiego.
 
2.      Miejsce udostępnienia dokumentów.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcją dostępny jest w siedzibie LGD, a także w wersji elektronicznej na stronie internetowej LGD www.lgd-garwolin.pl lub na stronie samorządu województwa mazowieckiego www.mazovia.pl (w zakładce PROW 2007-2013).
W siedzibie LGD – Forum Powiatu Garwolińskiego oraz na stronie internetowej LGD www.lgd-garwolin.pl, udostępniono kartę oceny zgodności operacji z LSR, kartę oceny operacji według lokalnych kryteriów LGD oraz Lokalną Strategię Rozwoju.
Kryteria przyjęte dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” znajdują się na stronie www.lgd-garwolin.pl oraz w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD – Forum Powiatu Garwolińskiego.
 
3.      Limit dostępnych środków.
Limit dostępnych środków wynosi 200 000,00 zł.