Drukuj

Dnia 29 lipca 2022 zapraszamy wszystkich mieszkańców Miasta Łaskarzew  oraz Gminy  Łaskarzew na spotkania robocze realizowane w ramach Planu włączenia społeczności lokalnej w proces przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023 – 2027. W ramach spotkań przeprowadzona zostanie analiza potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru danej gminy oraz określenie najważniejszych celów LSR.

Spotkanie dla mieszkańców Miasta Łaskarzew odbędzie się w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta Łaskarzew, ul. Duży Rynek 32 w Łaskarzewie, w godzinach 900 – 1200.

Spotkanie dla mieszkańców Gminy Łaskarzew odbędzie się w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łaskarzew, ul. Duży Rynek 32 w Łaskarzewie, w godzinach .1200 – 1600.

Spotkania w pozostałych gminach należących do LGD odbędą się z zgodnie z poniższym harmonogramem dostępnym również w zakładce Wsparcie przygotowawcze, gdzie zapoznać się można także z Planem włączenia społeczności lokalnej w proces przygotowania LSR: