Drukuj

Dnia 22 lipca 2022 zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Górzno oraz Gminy Miastków Kościelny na spotkania robocze realizowane w ramach Planu włączenia społeczności lokalnej w proces przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023 – 2027. W ramach spotkań przeprowadzona zostanie analiza potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru danej gminy oraz określenie najważniejszych celów LSR.

Spotkanie dla mieszkańców  Gminy Górzno odbędzie się w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Górzno, ul. Jana Pawła II 10 w Górznie, w godzinach 900 – 1200.

Spotkanie dla mieszkańców Gminy Miastków Kościelnym odbędzie się w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Miastków Kościelny, ul. Rynek 6 w Miastkowie Kościelnym, w godzinach 1200 – 1600.

Spotkania w pozostałych gminach należących do LGD odbędą się z zgodnie z poniższym harmonogramem dostępnym również w zakładce Wsparcie przygotowawcze, gdzie zapoznać się można także z Planem włączenia społeczności lokalnej w proces przygotowania LSR:

Informacja o miejscach i terminach przeprowadzenia spotkań