Głównej zawartości

Komunikat alertu

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...

Szanowni Państwo.


Stowarzyszenie LGD – Forum Powiatu Garwolińskiego powstało w styczniu 2008r. w wyniku zapotrzebowania społecznego na oddolną, samorządną, innowacyjną działalność mieszkańców wsi i małych miast.
Stowarzyszenie liczy obecnie 139 członków – przedstawicieli sektora społecznego (osoby fizyczne, organizacje pozarządowe), gospodarczego (przedsiębiorcy) i publicznego (gminy), a swoim działaniem obejmuje obszar gmin i miast wchodzących w skład powiatu garwolińskiego.

Każda z gmin wchodzących w skład Stowarzyszenia ma swojego przedstawiciela w Zarządzie:

Krzysztof Tomaszek - Prezes

Tomasz Połoczański - Wiceprezes

Mirosława Miszkurka - Wiceprezes

Elżbieta Sitek - Skarbnik

Ryszard Brodziak

Marek Chciałowski

Hanna Cichecka

Wiesław Gąska

Marcin Kołodziejczyk

Andrzej Koszutski

Iwona Kozieł

Albina Łubian

Tadeusz Mikulski

Waldemar Sabak

Łukasz Szychowski

Włodzimierz Tendorf

 

 

 

Głównym zadaniem stowarzyszenia jest pozyskanie środków UE w ramach Programu LEADER na:

  • poprawę jakości życia mieszkańców obszaru LGD
  • zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi

Cele te stowarzyszenie realizować będzie poprzez:

  • poprawę stanu infrastruktury publicznej i kulturalnej
  • tworzenie pozarolniczych miejsc pracy
  • wspieranie i promowanie aktywności lokalnej
  • zachowanie tradycji lokalnych
  • ochronę krajobrazu i zabudowy wsi
  • odnowę obiektów sakralnych

Obszar LGD to teren bardzo ciekawy, jednorodny przyrodniczo, zachęcający do odwiedzin, wypoczynku i turystyki. Posiada wiele miejsc jeszcze nie odkrytych, bogatych przyrodniczo i pozbawionych nadmiernej obecności ludzi. Bogata historia, zabytki, gościnność mieszkańców, a także baza agroturystyczna i sportowa to atuty ziemi garwolińskiej. Piękne miejsca wokół dopływów Wisły stanowią doskonałe warunki do wypoczynku i rekreacji.
Mieszkańcy ziemi garwolińskiej żyją na wsi i w małych miasteczkach, dlatego podstawa ich utrzymania są: rolnictwo, drobna produkcja i usługi. Brak wielkiego przemysłu i dużych aglomeracji to dodatkowe atuty turystyczne obszaru działania LGD.
Mieszkańcy powiatu słyną z pracowitości, przedsiębiorczości i wytrwałości w dążeniu do wyznaczonego celu. Dlatego też każda gmina mimo podobieństw, stara się czymś wyróżnić. Miastków Kościelny, Borowie, Górzno i Trojanów to krainy produkcji mlecznej. Maciejowice słyną z produkcji warzywniczej, Garwolin, Sobolew i Żelechów są miejscem edukacji młodych mieszkańców powiatu, a Pilawa to piękne lasy i ważny węzeł kolejowy.

Zapraszamy do współpracy dla rozwoju naszego rejonu przy zachowaniu walorów historycznych, kulturowych i środowiskowych.

Prezes LGD – Forum Powiatu Garwolińskiego