Głównej zawartości

Komunikat alertu

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...

Informujemy, że w dniu 16 grudnia 2020 r. zakończyła się procedura oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru 6/2020 Podejmowanie działalności gospodarczej przez osoby z grup defaworyzowanych” prowadzonego w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Złożone zostały 2 wnioski na łączną kwotę 100 000,00 zł. Oba wnioski uzyskały minimalną liczbę punktów w ramach oceny lokalnych kryteriów wyboru, zostały wybrane do dofinansowania i zmieściły się w limicie środków wynoszącym 150 000,00 zł.

Poniżej publikujemy dokumentację dotyczącą oceny i wyboru operacji.