Drukuj

Informujemy, że w dniu 16 grudnia 2020 r. zakończyła się procedura oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru 5/2020 Rozwijanie działalności gospodarczej” prowadzonego w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Złożonych zostało 18 wniosków na łączną kwotę 1 636 054,00 zł. Wszystkie wnioski uzyskały minimalną liczbę punktów w ramach oceny lokalnych kryteriów wyboru i zostały wybrane do dofinansowania, jednak w dostępnym limicie środków wynoszącym 633 538,00 zł zmieściło się tylko 6 projektów.

Poniżej publikujemy dokumentację dotyczącą oceny i wyboru operacji.