Drukuj
STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA - FORUM POWIATU GARWOLIŃSKIEGO Lp Nazwa zadania Narzędzia komunikacji  wraz z opisem Miejsce realizacji [gmina] Grupa docelowa Czy grupa docelowa jest grupą  defaworyzowaną [tak/nie] Termin realizacji [z dokładnością do miesiąca] Planowana liczba uczestników Planowany budżet zadania Zakładana efektywność zrealizowanego zadania Zakładane do osiągnięcia wskaźniki realizacji zadania Dokumenty potwierdzające realizację zadania 1 Monitorowanie realizacji założeń i celów LSR  ankiety w wersji elektronicznej rozsyłane na adresy email wnioskodawców, Biuro LGD wnioskodawcy w poszczególnych zakresach operacji w ramach LSR TAK 01-12. 2020 ankiety rozesłane do min. 50% wnioskodawców (zakończonych konkursów) 0 zł Wzrost liczby osób poinformowanych o efektach LSR.  zwrot ankiet na poziomie min. 30%;   publikacja wyników badań na stronie LGD złożone ankiety

 

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz plik (Harmonogram Realizacji Planu Komunikacji na rok 2020.xls)Załącznik31 kB