Głównej zawartości

Komunikat alertu

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...

Uprzejmie informujemy, że w dniu 19 marca 2018 r. zakończyła się procedura oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru 2/2018 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 „Podejmowanie działalności gospodarczej”.

Do biura wpłynęło 29 wniosków, których całkowita suma wnioskowanej kwoty pomocy  wyniosła 1 450 000,00 zł. Wszystkie wnioski uzyskały co najmniej minimalną liczbę punktów w ramach oceny lokalnych kryteriów wyboru i zostały wybrane do dofinansowania. Limit środków finansowych przeznaczonych na w/w nabór to 1 300 000 zł. W limicie środków zmieściło się 26 wniosków, które uzyskały największą liczbę punktów.

 

Poniżej, zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378) oraz §16 ust. 5 Procedur oceny wniosków, wyboru operacji oraz ustalania kwot wsparcia, publikujemy dokumentację dotyczącą oceny i wyboru operacji.