Głównej zawartości

Komunikat alertu

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...

Do biura wpłynęły 4 wnioski, których całkowita suma wnioskowanej kwoty pomocy  wyniosła 341 500,00 zł. Jeden wniosek został wycofany na prośbę wnioskodawcy. Pozostałe trzy wnioski uzyskały co najmniej minimalną liczbę punktów w ramach oceny lokalnych kryteriów wyboru i zostały wybrane do dofinansowania.

Limit środków finansowych przeznaczonych na w/w nabór: 273 931,03 zł.

W dniu 8 marca 2018 r. wnioski zostały przekazane do Urzędu Marszałkowskiego do ich formalnej weryfikacji.

Poniżej, zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378) oraz §16 ust. 5 Procedur oceny wniosków, wyboru operacji oraz ustalania kwot wsparcia, publikujemy dokumentację dotyczącą oceny i wyboru operacji.