Głównej zawartości

Komunikat alertu

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...

Uprzejmie informujemy, że w dniu 22 czerwca 2017 r. zakończyła się procedura oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru 3/2017 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Podejmowanie działalności gospodarczej”.

Do biura wpłynęło 21 wniosków, których całkowita suma wnioskowanej kwoty pomocy  wyniosła 1 050 000 zł.

Jeden z wniosków nie przeszedł weryfikacji wstępnej. Powodem był brak dokumentacji wskazanej w ogłoszeniu o naborze, które mogły by potwierdzić spełnienie warunków udzielania wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji.

Pozostałe 20 wniosków uzyskało co najmniej minimalną liczbę punktów w ramach oceny lokalnych kryteriów wyboru i zostało wybrane do dofinansowania.

 

Limit środków finansowych przeznaczonych na w/w nabór: 2 300 000 zł.

W dniu 29 czerwca 2017 r. wnioski zostały przekazane do Urzędu Marszałkowskiego do ich formalnej weryfikacji.