Głównej zawartości

Komunikat alertu

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...

Uprzejmie informujemy, że w dniu 28 lutego 2017 r. zakończyła się procedura oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naboru 2/2017 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Budowanie, zachowanie i promocja dziedzictwa lokalnego”.

Do biura wpłynęło 10 wniosków, których całkowita wartość operacji wyniosła  644 989,51 zł. Wszystkie wnioski uzyskały minimalną liczbę punktów w ramach oceny lokalnych kryteriów wyboru i zostały wybrane do dofinansowania.

 

Limit środków finansowych przeznaczonych na w/w nabór: 570 000 zł.

W dniu 6 marca 2017 r. wnioski zostały przekazane do Urzędu Marszałkowskiego do ich formalnej weryfikacji.

 

Poniżej, zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378), publikujemy dokumentację dotyczącą oceny i wyboru operacji.