Drukuj
Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2016
STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA - FORUM POWIATU GARWOLIŃSKIEGO
Lp Nazwa zadania Narzędzia komunikacji  wraz z opisem Miejsce realizacji [gmina] Grupa docelowa Czy grupa docelowa jest grupą  defaworyzowaną [tak/nie] Termin realizacji [z dokładnością do miesiąca] Planowana liczba uczestników Planowany budżet zadania Zakładana efektywność zrealizowanego zadania Zakładane do osiągnięcia wskaźniki realizacji zadania Dokumenty potwierdzające realizację zadania
1. Kampania informacyjna  nt. głównych założeń  LSR na lata 2014 - 2020   Ogłoszenia w prasie lokalnej, rozdawnej na Dniach Powiatu Garwolińskiego. Miasto Garwolin wszyscy potencjalni wnioskodawcy w szczególności przedsiębiorcy, oraz organizacje pozarządowe i mieszkańcy obszaru LSR, NIE 06.2016 10 000. 300 zł. Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców i środowisk lokalnych o LSR, jej głównych celach, zasadach i kryteriach przyznawania dofinansowania oraz operacjach priorytetowych  gwarantujących osiąganie celów LSR 1 artykuł w prasie lokalnej faktura za zakup usługi/egzemplarz gazety lokalnej, w której będzie zamieszczone ogłoszenie/informacje
2. Kampania informacyjna  nt. głównych założeń i planowanych efektów LSR na lata 2014 - 2020   Ogłoszenia w prasie lokalnej. Gminy objęte obszarem działania Stowarzyszenia wszyscy potencjalni wnioskodawcy, w szczególności przedsiębiorcy, oraz organizacje pozarządowe i mieszkańcy obszaru LSR, w szczególności grupy defaworyzowane, które uzyskają wsparcie w ramach LSR TAK 08 - 12. 2016   700 zł. Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców i środowisk lokalnych o LSR, jej głównych celach, zasadach i kryteriach przyznawania dofinansowania oraz operacjach priorytetowych  gwarantujących osiąganie celów LSR 1 artykuł w prasie lokalnej faktury za zakup usługi/egzemplarz gazety lokalnej, w której będzie zamieszczone ogłoszenie/informacje  
3 Kampania informacyjna  nt. głównych założeń i planowanych efektów LSR na lata 2014 - 2020  Ogłoszenia/informacje zamieszczone na stronie www. LGD, informacje zamieszczone na lokalnych portalach internetowych Gminy objęte obszarem działania Stowarzyszenia wszyscy potencjalni wnioskodawcy, w szczególności przedsiębiorcy, oraz organizacje pozarządowe i mieszkańcy obszaru LSR, w szczególności grupy defaworyzowane, które uzyskają wsparcie w ramach LSR TAK 08 - 12. 2016   2000 zł. Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców i środowisk lokalnych o LSR, jej głównych celach, zasadach i kryteriach przyznawania dofinansowania oraz operacjach priorytetowych  gwarantujących osiąganie celów LSR 20 ogłoszeń - informacji na stronach internetowych LGD, gmin członkowskich, loklanych portali faktury za zakup usługi/scany ogłoszeń ze stron lokalnych portali, scan z ze strony www. LGD,  gmin członkowskich. 
4 Przekazanie potencjalnym beneficjentom informacji o celach LSR oraz zasadach i kryteriach oceny  operacji stosowanych przez organ decyzyjny LGD Spotkania informacyjne, warsztatowe i szkolenia nt. LSR, przygotowanie i dystrybucja ulotek.  Gminy objęte obszarem działania Stowarzyszenia wszyscy potencjalni wnioskodawcy, w szczególności przedsiębiorcy, oraz organizacje pozarządowe i mieszkańcy obszaru LSR, w szczególności grupy defaworyzowane, które uzyskają wsparcie w ramach LSR TAK 08-12. 2016 10 000. 5000 zł. Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców i środowisk lokalnych o LSR, jej głównych celach, zasadach i kryteriach przyznawania dofinansowania oraz operacjach priorytetowych  gwarantujących osiąganie celów LSR 10 000 rozdysponowanych ulotek/ broszury informacyjne faktury za wydruk/protokół przekazania od wykonawcy zlecenia.
5 Przekazanie potencjalnym beneficjentom informacji o celach LSR oraz zasadach i kryteriach oceny  operacji stosowanych przez organ decyzyjny LGD doradztwo dla potencjalnych beneficjentów Biuro LGD wszyscy potencjalni wnioskodawcy, w szczególności przedsiębiorcy, oraz organizacje pozarządowe i mieszkańcy obszaru LSR, w szczególności grupy defaworyzowane, które uzyskają wsparcie w ramach LSR TAK 08-12. 2016 60   Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców i środowisk lokalnych o LSR, jej głównych celach, zasadach i kryteriach przyznawania dofinansowania oraz operacjach priorytetowych  gwarantujących osiąganie celów LSR 60 godzin doradczych wykaz udzielanego doradztwa, ankieta monitorująca jakość udzielanego doradztwa,