Drukuj

Przedsiębiorcy i młodzi naukowcy znów mają możliwość pochwalenia się swoim innowacyjnym potencjałem. Trwa VIII edycja konkursu "Innowator Mazowsza.

Konkurs skierowany jest do dwóch grup: mazowieckich przedsiębiorców oferujących najbardziej innowacyjne produkty lub usługi, stosujących nowoczesne rozwiązania technologiczne, organizacyjne i marketingowe. Adresowany jest także do młodych, twórczo myślących, kreatywnych naukowców, których prace doktorskie zawierają innowacyjne rozwiązania nadające się do zastosowania w praktyce gospodarczej.

 

 Dla najlepiej ocenionych uczestników przewidziane są następujące nagrody:

- w kategorii Młoda Innowacyjna Firma:

·    I miejsce: 25.000 zł brutto,

·    II miejsce: 15.000 zł brutto,

·    III miejsce: 10.000 zł. brutto;

 

 - w kategorii Innowacyjny Młody Naukowiec:

·    I miejsce: 15.000 zł brutto,

·    II miejsce: 12.500 zł brutto,

·    III miejsce: 10.000 zł. brutto

 

Termin składania wniosków upływa 22. 09. 2016 r. (sekretariat czynny do godz. 16.00). Liczy się data wpłynięcia wniosku wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami. Szczegółowe informacje na temat zasad Konkursu, regulaminu oraz wzory formularzy odpowiednich dla poszczególnych kategorii dostępne są na stronie:  www.innowacyjni.mazovia.pl w zakładce Innowator Mazowsza