Głównej zawartości

Komunikat alertu

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...

W dniu 11 kwietnia 2016 r. odbyło się posiedzenie członków komisji dokonującej wyboru LSR, podczas którego dokonano ostatecznej oceny wszystkich złożonych wniosków oraz podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia listy ocenionych LSR złożonych w ramach konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy. Następnie podjęto uchwały o wyborze LSR, zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy. Ostatecznie 29 LSR przekroczyło wymagane minimum 60% punktów i zostało wybrane do realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Dla 3 wybranych LSR zastosowano obniżenie kwoty pomocy o 5% z powodu uzyskania wyniku poniżej 80% maksymalnej liczby punktów. Natomiast w stosunku do 4 LGD zastosowano obniżenie kwoty pomocy o 10% z powodu uzyskania wyniku poniżej 70% maksymalnej liczby punktów. LSR złożone przez 3 Lokalne Grupy Działania nie osiągnęły wymaganego minimalnego progu punktowego (tj. 60% maksymalnej liczby punktów) i nie zostały wybrane do realizacji LSR.

Lista rankingowa ocenianych wniosków dostępna jest na stronie: 
http://www.prow.mazovia.pl/pl/aktualnosci/ogloszenie_o_wyborze_strategii.html