Drukuj

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania - Forum Powiatu Garwolińskiego, informuje, iż nastąpiła zmiana zasad przyznawania pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz zmieniono formularz wniosku o przyznanie pomocy.

Nowe dokumenty aplikacyjne obowiązują wnioskodawców, którzy składają wnioski o przyznanie pomocy w ramach naborów:

  • rozpoczętych 8 września 2013 r. i później oraz
  • rozpoczętych i niezakończonych przed dniem 8 września 2013 r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: http://www.arimr.gov.pll oraz http://lgd-garwolin.pl/ w zakładce: Dla wnioskodawców, Działalność nierolnicza.