Głównej zawartości

Komunikat alertu

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...

 

1. Termin i miejsce składania wniosków.

Wyznacza się termin składania wniosków od dnia 04 marca 2013 r. do dnia 29 marca 2013 r. Wnioski wraz z załącznikami należy składać bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenia LGD – Forum Powiatu Garwolińskiego, Al. Legionów 48, 08-400 Garwolin, pn.-pt. w godzinach 800 – 1600. Złożenie wniosku zostanie potwierdzone na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku oraz jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do siedziby Stowarzyszenia LGD – Forum Powiatu Garwolińskiego.

 

2. Miejsce udostępnienia dokumentów.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy dostępny jest w siedzibie LGD, a także w wersji elektronicznej na stronie internetowej LGD www.lgd-garwolin.pl lub na stronie samorządu województwa mazowieckiego www.mazovia.pl (w zakładce PROW 2007-2013).

Operacja, aby została wybrana do finansowania, musi być zgodna z Lokalną Strategią Rozwoju oraz zająć miejsce na liście rankingowej operacji, które gwarantuje „zmieszczenie się” w limicie dostępnych środków.

LGD – Forum Powiatu Garwolińskiego zapewnia bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosku.

W siedzibie LGD – Forum Powiatu Garwolińskiego oraz na stronie internetowej LGD www.lgd-garwolin.pl, udostępniono kartę oceny zgodności operacji z LSR, kartę oceny operacji według lokalnych kryteriów LGD oraz Lokalną Strategię Rozwoju.

Lokalne kryteria przyjęte dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania „Małe projekty” znajdują się na stronie www.lgd-garwolin.pl oraz w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD – Forum Powiatu Garwolińskiego.

3. Limit dostępnych środków. 

Limit dostępnych środków na operacje z zakresu działania „Małe Projekty” w ramach planowanego naboru wynosi 500 000,00 zł.