Głównej zawartości

Komunikat alertu

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...

Zaplanowane do realizacji przedsięwzięcie musi przyczynić się do osiągnięcia co najmniej jednego z celów szczegółowych przedstawionych poniżej:

PIERWSZY cel ogólny (CO1): Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru Lokalnej Grupy Działania

Cel szczegółowy (CS1.1)

Poprawa stanu infrastruktury publicznej i kulturalnej.

Cel szczegółowy (CS1.2)

Różnicowanie w kierunku działalności gospodarczej i tworzenie pozarolniczych miejsc pracy.

Cel szczegółowy (CS1.3)

Wspieranie i promowanie aktywności lokalnej

P1. Budowa, remont i zakup wyposażenia do świetlic wiejskich lub obiektów sportowych.
P2. Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej (place zabaw, skwery, miejsca spotkań i relaksu).
P1. Rozwój usług dla ludności.
P2. Rozwój usług agroturystycznych
P3. Rozwój usług w zakresie obsługi rolnictwa.
P1. Organizacja szkoleń edukacyjnych, konkursów, festynów, imprez sportowych i rekreacyjnych.
P2. Wspieranie rozwoju i działalności organizacji pozarządowych

DRUGI cel ogólny (CO2): Zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi.

Cel szczegółowy (CS2.1)

Zachowanie tradycji lokalnych.

Cel szczegółowy (CS2.2)

Ochrona krajobrazu i zabudowy wsi oraz rewitalizacja obiektów sakralnych

P1. Wsparcie twórczości lokalnej i ludowej.
P2. Doposażenie zespołów ludowych i orkiestr w instrumenty i stroje.

P1. Renowacja, odbudowa i oznakowanie kapliczek, krzyży i innych obiektów sakralnych.

P2. Zagospodarowanie, ochrona, porządkowanie lub oznakowanie lokalnych pomników historycznych lub obiektów charakterystycznych dla regionu.

P3. Wydawnictwo materiałów promujących obszar, jego walory krajobrazowe i przyrodnicze.