Drukuj

 

Zarząd Stowarzyszenia LGD Forum Powiatu Garwolińskiego
 
Zarząd Stowarzyszenia składa się z  Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika i od 3 do 12 innych członków.
 
 Do kompetencji Zarządu należy:

 

Skład Zarządu Stowarzyszenia LGD Forum Powiatu Garwolińskiego:
 

Krzysztof Tomaszek – Prezes
Tomasz Połoczański – Wiceprezes
Marcin Kołodziejczyk – Wiceprezes

 

Nazwisko lub nazwa Nazwisko drugi człon Imię pierwsze Imię drugie Funkcja
KOSZUTSKI   ANDRZEJ JACEK CZŁONEK
SABAK   WALDEMAR   CZŁONEK
TOMASZEK   KRZYSZTOF PIOTR PREZES
SITEK   ELŻBIETA   SKARBNIK
TENDORF   WŁODZIMIERZ   CZŁONEK
POŁOCZAŃSKI   TOMASZ JAN WICEPREZES
ŁUBIAN   ALBINA   CZŁONEK
GĄSKA   WIESŁAW   CZŁONEK ZARZĄDU
CICHECKA   HANNA   CZŁONEK ZARZĄDU
KOŁODZIEJCZYK   MARCIN   WICEPREZES
KWIATKOWSKI   TOMASZ   CZŁONEK
GONTARZ   GRAŻYNA   CZŁONEK
ŚWIECZAK   MARZENA BOGUSŁAWA CZŁONEK
WALICKI   MIROSŁAW MAREK CZŁONEK
LASKOWSKA   ANNA   CZŁONEK
BOGUSZ   ŁUKASZ   CZŁONEK