Głównej zawartości

Komunikat alertu

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...

 

Zarząd Stowarzyszenia LGD Forum Powiatu Garwolińskiego
 
Zarząd Stowarzyszenia składa się z  Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika i od 3 do 12 innych członków.
 
 Do kompetencji Zarządu należy:
 • przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,
 • reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 • kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
 • zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
 • ustalanie wysokości składek członkowskich,
 • powoływanie i odwoływanie kierownika Biura LGD oraz zatrudnienie innych pracowników tego Biura,
 • ustalanie wielkości zatrudnienia i zasad wynagradzaniu pracowników Biura LGD,
 • ustalenie regulaminu Biura LGD,
 • opracowanie LSR, oraz innych wymaganych przepisami dokumentów, celem przystąpienia do konkursu na realizacje LSR,
 • przygotowanie wniosku o dofinansowanie realizacji LSR i przystąpienie do konkursu na jej dofinansowanie, zgodnie z przepisami,
 • realizacja LSR zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów, w tym ogłoszenie konkursów na projekt, ich przyjmowanie i przedkładanie Radzie, celem dokonania wyboru projektów do realizacji w ramach strategii,
 • opracowanie wniosków i innych dokumentów w celu pozyskiwania środków na realizację celów z innych programów pomocowych,
 • wykonywanie innych działań wymaganych przepisami, związanych z realizacją LSR,
 • dokonywanie podziału obowiązków i zakresu działania poszczególnych członków Zarządu.

 

Skład Zarządu Stowarzyszenia LGD Forum Powiatu Garwolińskiego:
 

Krzysztof Tomaszek – Prezes
Tomasz Połoczański – Wiceprezes
Marcin Kołodziejczyk – Wiceprezes

 

Elżbieta Sitek – Skarbnik
Marek Chciałowski
Hanna Cichecka
Wiesław Gąska
Grażyna Gontarz
Andrzej Koszutski
Iwona Kozieł
Tomasz Kwiatkowski
Albina Łubian
Mirosława Miszkurka
Waldemar Sabak
Marzena Świeczak
Włodzimierz Tendorf